1.
Dubauskaitė R, Vasilecas O. Žiniatinklio paslaugų sistemų kūrimas, grindžiamas ontologijomis*. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo25 d.];460:102-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3354