1.
Atkočiūnienė O. Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi Zenona. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];460:24-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3360