1.
Matkevičienė R. Tapatybės ir tarpkultūrinė komunikacija: 14-osios Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo konferencijos tematinis žemėlapis. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];450:60-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3386