1.
Stonkienė M. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];440:98-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3403