1.
Kuprienė J, Prokopčik M. Skaitmeninės informacijos išsaugojimas: specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto Digital Preservation Europe atvejis. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];440:78-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3405