1.
Gudauskaitė S. Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];42(43):233-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3414