1.
Čaplinskas A. Bendrosios sistemų inžinerijos vaidmuo specifikuojant verslo programinės įrangos reikalavimus. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];42(43):162-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3425