1.
Bagušytė L, Lupeikienė A. Verslo ir informacinių sistemų integravimas: architektūrinis aspektas. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];42(43):155-61. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3426