1.
Brazdeikis V. Elektroninio portfolio taikymas vertinant pedagogo informacinių ir komunikacinių technologijų kompetenciją. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];42(43):21-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3447