1.
Dagienė V, Jasutienė E. Informacinės technologijos matematikai vizualizuoti ir tyrinėti. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];410:76-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3454