1.
Matkevičienė R. Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];410:58-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3456