1.
Diskienė D, Tamoševičienė K. Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos. IM [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];690:89-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5100