1.
Šuminas A. Lietuvos nacionalinių muziejų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika. IM [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];690:144-58. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5103