1.
Šuminas A. Lietuvos nacionalinių muziejų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika. IM [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];690:144-58. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5103