1.
Kazakevičiūtė E. Roland’o Barthes’o teorijų taikymas žiniasklaidos tyrimuose. IM [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės24 d.];700:85-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5158