1.
Stundžė L. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. IM [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio11 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];720:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/9218