1.
Dagienė V, Stupurienė G, Sutkutė E. Informatikos konkurso grafų uždavinių analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio11 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio3 d.];720:118-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/9224