1.
Mackevičius J, Subačienė R, Tamulevičienė D. Atsakomybės apskaitos sandara ir jos informacijos naudojimas. IM [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio13 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];740:82-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/9924