[1]
Katauskis P., Ivanauskas F. ir Laukevičius S. 2014. Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis. Lietuvos matematikos rinkinys. 55, A (gruodž. 2014), 1–6. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.A.2014.01.