[1]
Norvaiša R. 2019. Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome?. Lietuvos matematikos rinkinys. 60, A (lapkr. 2019), 21-26. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.A.2019.14957.