[1]
Lieponienė J. ir Kulvietienė R. 2011. Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis. Lietuvos matematikos rinkinys. 52, proc. LMS (gruodž. 2011), 116–121. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me12.