[1]
Švitra D. ir Žemaitis G. 2012. Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika. Lietuvos matematikos rinkinys. 53, B (gruodž. 2012), 124–129. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.23.