[1]
Banionis J. 2012. A. Bendiko (1867–1939) „Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos Elementorius“ – aritmetikos pradmenų šaltinis. Lietuvos matematikos rinkinys. 53, B (gruodž. 2012), 141–144. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.26.