[1]
Čiegis R., Jankevičiūtė G. ir Leonavičienė T. 2013. Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai. Lietuvos matematikos rinkinys. 54, B (gruodž. 2013), 1–5. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.01.