[1]
Krylovas A. ir Lavcel-Budko O. 2013. Vienmačio dujų dinamikos uždavinio sprendinio asimptotinis aproksimavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. 54, B (gruodž. 2013), 48–53. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.10.