[1]
Gesevičienė V. ir Mazėtis E. 2013. IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai. Lietuvos matematikos rinkinys. 54, B (gruodž. 2013), 105–110. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.20.