[1]
Krylovas A. ir Kosareva N. 2014. Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą. Lietuvos matematikos rinkinys. 55, B (gruodž. 2014), 50–54. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.10.