[1]
Krylovas A. ir Kosareva N. 2016. Kriterijų derinimas svorių balansavimo metodu taikant entropijų reikšmes sprendimo priemimo uždaviniui spręsti. Lietuvos matematikos rinkinys. 57, B (gruodž. 2016), 43–48. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2016.08.