[1]
Šnipas M. ir Valakevičius E. 2008. Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti. Lietuvos matematikos rinkinys. 48, proc. LMS (gruodž. 2008), 245–251. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18103.