(1)
Roman S.; Štikonas A. Diskretaus uždavinio Su Nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis Gryno Funkcija. LMR 2011, 52, 291-296.