(1)
Jakimauskas G.; Sakalauskas L. Empirinis Bayeso Regresinis Modelis mažų Tikimybių Vertinimui. LMR 2012, 53, 42–47.