(1)
Landauskas M.; Ragulskis M. Konvergavimo Prie Arnoldo liežuvių Apskritiniame Vaizdavime greičio įvertinimas. LMR 2012, 53, 54–59.