(1)
Lukašonok O. Ribine Teorema Periodinems Hurvico Dzeta Funkcijoms Su Svoriu. LMR 2012, 53, 60–65.