(1)
Paukštaitė G.; Štikonas A. Apibendrintosios Gryno Funkcijos Antrosios eilės Diskretiesiems uždaviniams Su Nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis. LMR 2012, 53, 96-101.