(1)
Paulionienė L. Erdvinis ARMA Modelis vėjų greičių Duomenims. LMR 2012, 53, 102–107.