(1)
Katauskis P.; Ivanauskas F.; Laukevičius S. Biojutiklių Signalo pusėjimo Konstantos skaičiavimas, Naudojant Reakcijos-Difuzijos Lygtis. LMR 2014, 55, 1–6.