(1)
Kasparavičiūtė A.; Deltuvienė D. Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Gauso Atsitiktinių dydžių Kvadratų Sumos didžiųjų Nuokrypių Teoremos. LMR 2015, 56, 36–41.