(1)
Daniušis P.; Vaitkus P.; Petkevičius L. Hilberto–Šmito komponenčių Analizė. LMR 2016, 57, 7–11.