(1)
Drungilas P.; Klimavičius L. Kubinių Algebrinių skaičių Multiplikatyvusis Priklausomumas. LMR 2017, 58, 7–9.