(1)
Sičiūnienė V. Kaip Ugdome Mokinių Kognityvinius gebėjimus. LMR 2018, 59, 82-86.