(1)
Kašuba R.; Mazėtis E. Apie Lengvus pafilosofavimus sprendžiant Dar Lengvesnius Neblogus Geometrijos uždavinius. LMR 2019, 60, 20-27.