(1)
Mačys J. J. Aukštesniųjų Laipsnių Lygtys. LMR 2019, 60, 28-33.