(1)
Morkevičiūtė M.; Kravčenkienė V. KTU Matematikos Ir Gamtos Mokslų Fakulteto Studentų Studijų Nutraukimo priežasčių Analizė. LMR 2019, 60, 46-54.