(1)
Lieponienė J.; Kulvietienė R. Pažymių Konvertavimo Iš Vienos Vertinimo skalės į Kitą Matematinis Modelis. LMR 2011, 52, 116–121.