(1)
Krylovas A.; Kosareva N.; Gudelytė L. Socialinių Indikatorių Konstravimas Taikant Informacijos Matavimo Principus. Nekilnojamojo Turto Kainos Modeliavimo Pavyzdys. LMR 2011, 52, 195–199.