(1)
Kasparavičiūtė A.; Saulis L. Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Sumoms didžiųjų Nuokrypių Diskontavimo Versija. LMR 2011, 52, 369-374.