(1)
Lavcel-Budko O.; Krylovas A.; Miškinis P. Judėjimo lygčių Atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės Modelyje. LMR 2012, 53, 31–36.