(1)
Gudelytė L.; Krylovas A.; Laukevičius T. Universitetų Reitingavimas Taikant Dichotominio Testavimo Metodiką. LMR 2012, 53, 68–72.