(1)
Švitra D. Vėlavimas Ir Ekonominių Sistemų Dinamika. LMR 2012, 53, 108–111.