(1)
Švitra D.; Žemaitis G. Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės Dinamika. LMR 2012, 53, 124–129.