(1)
Gesevičienė V.; Mazėtis E. IKT Taikymo Mokant Ir Mokantis Matematikos IV klasėje Poveikio Mokinių Pasiekimams Tyrimas. LMR 2012, 53, 163–168.